Swedish English French German Spanish
Ring idag!

+46(0)934-15399

Racoon Miljöfilter tillverkar filterelement med syfte att minimera skador på miljön och människan.
Vår policy är grundad på våra värderingar med fokus på kunder, hållbarhet och enkelhet.
Miljö är en viktig del där av informerar och arbetar vi för miljömedvetenhet i det dagliga arbetet.
Vi arbetar med att minska våra Co2 utsläpp vad gäller transporter.

Vi sorterar våra avfall och vi minimerar vårt spill för att minska våra utsläpp. Vi utgår alltid ifrån
gällande lagar och brinner för att ständigt förbättra våra produkter och vår kvalitet.
Racoon strävar mot ett grönt varumärke. 

 

Certifikat

 ISO 9001pdf-icon-transparent-background

pdf-icon-transparent-background ISO 14001